Verzija 2018.01.002

Obračun plač zaposlenim

Dopolnjen izračun osnove za boleznine, pri izračunu upoštevamo še grupo obračuna 9 z Vrsto prejemka DOH 1101

Sociala

Prošnje

Odpravljena težava pri odpiranju izpisov.

 

 

 

Natisni