Delitev knjižb Ctrl +D

Obdelava je namenjena zapiranju obveznosti pri plačevanju s poslovnimi karticami.

V prvem koraku, na podlagi specifikacije, ki smo jo prejeli od banke, v Posredno knjiženje poknjižimo skupni znesek obveznosti, ki so nastale pri plačevanju s poslovnimi karticami.

 

Ko je vknjižba poknjižena, vnosno okno za knjiženje zapremo.

 

 

Na vrstici, ki je tako pripravljena v posrednem knjiženju, uporabimo pripomoček za delitev knjižbe, ki ga odpremo s kombinacijo tipk Ctrl + D (delitev knjižbe). Postavke, ki jih zapiramo označujemo s preslednico. Znesek za knjiženje lahko tudi popravimo v kolikor postavko zapiramo samo delno.

 

 

Ko imamo vse postavke v izboru kliknemo na gumb Knjiži. Program nam bo v posredno knjiženje pripravil toliko vrstic, kolikor je bilo izbranih postavk.

 

 

 

 

Po prenosu vknjižb v glavno knjigo z gumbom Knjiži se bodo obveznosti do dobaviteljev zaprle, vzpostavila pa se bo obveznost do banke, ki jo bomo pozneje zapirali ob knjiženju bančnega izpiska.

Natisni