Zavihek Uvozi

Na zavihku Uvozi (Alt+U) vnašamo podatke v primeru, če imamo povezavo (uvoz podatkov) iz drugih SAOP programov za račune in plačila iz trajnih nalogov in iz APP, ZBSxml in isoSEPA.

Če bomo imeli uvoz izdanih računov na primer programa Fakturiranje –FAK v Windows okolju, določimo pot do datoteke z izdanimi računi, ali PRAC – uvoz prejetih računov.

 • Računi iz PROMET.W-1 - določimo pot do mape, kjer se nahaja datoteka PROMET.W-1; podatki o računih v WIN programih.

V pot do mape lahko vpišemo, ali pa jo določimo s pomočjo raziskovalca - pritisnimo na gumb  in odpre se spodaj prikazano okno:

Če bomo imeli uvoz plačil iz zbirnega centra, iz trajnih nalogov, iz APP in iz ZBSxml, določimo pot do datoteke plačili in ime datoteke.

 • Plačila iz trajnih nalogov - določimo pot do datoteke, kjer so zapisana bremenitve trajnih nalogov in njen naziv.

Polje Naziv računa za DB se uporablja pri uvozu trajnikov. Če se uvaža npr. otvoritev trajnika, se na ta naziv računa uvozijo podati o trajniku, ki ga je stranka odprla. V primeru, da uporabljate OST, vpišete OST-TRAJNIK.

OPOZORILO: uvoz otvoritev oz. ukinitev trajnikov deluje tako, da program iz prvih 7 mest iz sklica v datoteki poišče stranko. V primeru, da nimate sklica sestavljenega na način 7-mestna šifra stranke + 5-mestna številka računa + 13 kontrolna številka, vam ta uvoz deloval pravilno. Podatka SPR à Nastavitve programa à zavihek Uvozi à polje Naziv računa za DB ne izpolnjujte.

Polje Stranka banka izpolnite samo v primeru, da posredujete vse bremenitve trajnikov na eno banko in vas ne zanima, na kateri banki ima stranka odprt trajnik. V tem primeru se bodo vsi trajniki odpirali/ukinjali na tu vpisani šifri banke.

 • Plačila iz APP - določimo pot do datoteke, kjer so zapisani izpiski iz APP in njen naziv.

V vseh treh primerih lahko pot do datoteke in njeno ime vpišemo, ali pa določimo s pomočjo raziskovalca – s pomočjo gumba .

Plačila:

 • Zapiranje računov z uvozom plačil
  • Izbira 1 na sklic: z uvozom plačil se zapira račun z navedenim sklicem.
  • Izbira 2 na sklic in nato po datumu zapadlosti: zapiranje računov na način, da se najprej zapre račun s sklicem navedenim v datoteki in v primeru, da po tem zapiranju ostane presežek plačila, se zapirajo še stari odprti računi po datumu zapadlosti, dokler se presežek plačila ne porabi.
  • Izbira 3 zapiranje računa po datumu zapadlosti ne glede na sklic: zapiranje računov na način, da se najprej program preko sklica dobi stranko, za katero smo dobili plačilo, in nato začne za to stranko zapirati račune tako, da se najprej zapre najstarejši odprt račun glede na datum zapadlosti. Če po tem zapiranju ostane presežek plačila, se zapirajo še stari odprti računi po datumu zapadlosti, dokler se presežek plačila ne porabi.
 • Z uvozom se ne zapira vrsta računa: v primeru izbire 2 ali 3 v polju Zapiranje računov z uvozom plačil se to polje aktivira in če je polje izpolnjeno, se bo iz uvoza izločilo iskanje in zapiranje računov na vpisani vrsti računa.
 • Uvoz delnih plačil – v primeru, da iz OST prenašate račune po storitvah (Nastavitve programa – zavihek Povezave – obkljukano je polje Računi po storitvah), potem lahko izbirate med »Z« - Zaporedno (zaporedje od najnižjega do najvišjega odprtega zneska na posamezni storitvi), »P« - Proporcionalno, »B« - Brez uvoza delih plačil. Predlaga se »B«. V tem primeru se računi zapirajo samo po sklicu.

Natisni