Verzija 2017.13.002

Knjiga prejetih računov

UVOZ eRačunov

  • Dopolnjen je uvoz eRačunov - eSlog, eRačunov in uvoz preko ePoštar-ja:
    • Na vseh treh uvozih so dodane kontrole na tip dokumenta tako, da preprečujejo uvoz dokumenta in povezanih dokumentov, če gre za dokumente tipa e-dobavnica, e-naročilnica in e-opomin. V dnevnik uvoza se zabeleži opozorilo o neuvoženih dokumentih iz katerega je razvidno kateri tipi dokumenta se niso uvozili. E-dokumenti, ki se uvažajo preko ePoštarja in niso bili uvoženi ostajajo v ePoštar čakalni vrsti kjer jih je mogoče pregledati, shraniti ali po potrebi razveljaviti in umakniti iz čakalne vrste.

Dobavitelji in kupci

  • Dopolnjen način predlaganja/spremembe Obračun DDV v primeru zamenjave stranke na naročilih kupcev in odpremnih nalogih.

Fakturiranje

  • Odpravljena težava pri naknadnem davčnem potrjevanju računa, v primeru vezane knjige računov, ko se je pojavilo opozorilo "ProtectedID ne obstaja".
  • Priprava e-računov omogoča pripravo novih e-dokumentov, neposredno povezanih z e-računi npr. e-predračune, e-dobropise, e-bremepise.

Večnivojski razpis proizvodnje 

  • Odpravili smo težave s kalkulacijo in pokalkulacijo delovnih nalogov, usklajevanjem proizvodnih cen ter napredovanjem delovnih nalogov, k so se pojavljale v primeru uporabe SQL 2008.

Obračun storitev

  • Zaključek obračuna: urejeno zapisovanje zneska v UPNQR kodo v primeru združevanja računov na en UPNQR nalog.

Natisni