Zavihek Predlagana izvršba

Tukaj izbiramo način izvršbe. Izberemo najmanj eno izmed ponujenih možnosti. Možna je izbira med tremi predlogi izvršb:

·      Premičnine (rubež in cenitev) – lahko se odločimo, da se izvrši prodaja in poplačilo v denarju, v tem primeru je potrebno vpisati tudi šifro izvršitelja v polje Šifra iz šifranta na spletni strani sodišča http://www.mp.gov.si/.

·      Plača (rubež in cenitev) – številko računa dolžnika poišče sodišče po uradni dolžnosti, zato nam tega podatka ni potrebno vpisovati.

·      Denarna sredstva pri OPP (Organizacija za Plačilni Promet) (rubež in cenitev) - številko računa dolžnika poišče sodišče po uradni dolžnosti, zato nam tega podatka ni potrebno vpisovati.

 

Ne pokrivamo:

Druge denarne terjatve, nepremičnine, stavbne pravice, deleže družbenika v družbi, nematerializirane vrednostne papirje, druge premoženjske oziroma materialne pravice.

 

 

Za vsak izmed predlaganih načinov izvršbe je predvidena tudi Taksa CoVL, ki jo lahko tudi tukaj vpišemo in je le informativnega značaja. Sodišče pa bo pri oddaji predloga za vsako posamezno izvršbo izračunalo višino sodne takse, ki jo je upnik dolžan plačati v postopku. Višine sodnih taks so objavljene na spletni strani sodišča: https://covl.sodisce.si/visina_sodne_takse.pdf.

Natisni