Verzija 2018.02.005

- Popravki analize obračunskih vrstic

Natisni