Verzija 2018.15.000 z dne 26.11.2018

  • uvoz eRačunov - v primeru dobropisa se tudi podatki na zavihek davki zapišejo z minus predznakom
  • dopolnjen je api za dodanjanje prejetih računov - polni se stranka vknjižbah, konto na davku

Natisni