Dodajanje novih občin doplačnikov

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Občina doplačnik, kjer povežemo podatke občine s ustrezno šifro stranke - občine.

·      Šifra občine – vpišemo šifro občine oziroma jo poiščemo v šifrantu občin.

·      Šifra doplačnika - vpišemo šifro stranke oziroma jo poiščemo v šifrantu strank: isto občino odpremo v šifrantu strank z vsemi potrebnimi podatki: davčna številka, žiro račun, neto dnevi…

·      Odstotek popusta – vnesemo procent popusta, ki se pri vneseni občini obračuna na koncu obračuna oskrbe (končni izračun oskrbe za starše zmanjša za vnesen % popusta). V primeru, da veljajo kakšni posebni primeri, kako se določa odstotek popusta (npt. Kombinacija plačilnega razreda in programa), se lahko v vašo bazo zapiše procedura, ki bo te posebne primere upoštevala.

·      Popust samo za otroke brez SPS: potrjeno polje omogoča pripravo in zaključek obračuna tako, da se odstotek popusta občine zavezanke upošteva samo pri otrocih, ki nimajo sofinanciranja plačila staršev (ni doplačila MIZKS). Privzeto je, da polje ni obkljukano, torej vnesen odstotek popusta velja za vse otroke občine, na kateri smo. Če pa polje obkljukate, bo to pomenilo, da odstotek popusta pripada samo otrokom, ki nimajo sofinanciranja plačila staršev. Primer sklepa občine, ko se taka nastavitev uporablja: »Dodatno znižanje iz prvega in drugega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen en otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.«

·      Popust na rezervacije - potrjeno polje pomeni, da se vpisan odstotek popusta upošteva pri vseh vpisanih dneh otroka. Ob novem vnosu je privzeto, da se popust občine računa tudi za dneve, ko je otrok na rezervaciji. Če za te dni ne želite obračunavati popusta občine, potem kljukico umaknete.

·      Plačilo razlike do ekon. cene programa – v primeru, da se občina strinja, da plačuje tudi razliko med ekonomsko ceno programa in ceno programa, od katere se izračunava prispevek staršev, potem polje potrdimo, sicer ne.

 

Na dnu vnosnega okna/ okna za urejanje je dodan nov gumb Popust po programih, ki omogoča vnos dodatnega popusta za občino za določen program. Vnos je mogoča samo, če v osnovnem vnosnem oknu občine doplačnice nimate vnesenega Odstotka popusta občine.

V primeru, da uporabljate koda programa vrtci v kombinaciji z dodatno kodo za poračune in obračun medmesečnih sprememb, potem program po kliku na Potrdi vpraša po datumu, od kdaj naprej nov vnos ali vnesena sprememba občine doplačnice velja. Po vnosu datuma se bo na otrocih, ki spadajo v to občino doplačnico, ustvarila nova zgodovinska vrstica oz. popravila stara.

OPOZORILO: Na tem mestu veljajo različna pravila, kako občina zavezanka določa popust otroku, tudi taka, ki niso zajeta v zg. navedenih nastavitvah programa. Vsa pravila je mogoče po vašem naročilu vpisati v vašo bazo in program jih bo pri vnosu/urejanju občin in nato otrok upošteval.

Natisni