Preračun odkupnih cen

S tem pripomočkom se na podlagi prodajnih cen iz odpremnih nalogov NDK poišče povprečno prodajno ceno, katero se na podlagi vpisanih odstotkov preračuna in zapiše v fakturno ceno izbranih predprejemov MSP. Iz podatkov »Po meri« stranke se potem poišče številčni podatek z določenim ključem. Ti ključi v podatkih »po meri« stranke so: »ODKUPCENEODSTOTEK« in »ODKUPCENEZNESEK«. Ta dva podatka pomenita pribitek k fakturni ceni in sta odstotek in znesek odvisnih stroškov. Na podlagi enega ali obeh podatkov se preračuna nabavna cena izbranih predprejemov. Seveda podatki o odvisnih stroških v »po meri« stranke niso obvezni.

Odpre se okno za nastavitev preračuna. Na levi strani določimo želeno obdobje odpremnih nalogov in vnos do 20 šifer strank, na podlagi katerih program poišče povprečne prodajne cene po posameznih artiklih. Če pa imamo potrjeno »Upoštevaj vse izdaje«, vnos kupecev ni možen in v poštev pridejo vsi odpremni nalogi v izbranem obdobju. Prav tako lahko tudi določimo, ali se pri izračunu povprečne odkupne cene upošteva rabat iz glav odprem in ali se upošteva odstotek skonta, vpisan v šifrantu strank.

Ko kliknemo na »Izvajaj«, program poišče povprečne prodajne cene in jih zniža na podlagi vnesenega odstotka nižanja, ter podatke pokaže v prvi preglednici, kjer je prikaz samo artiklov in novih povprečnih cen. Tu že lahko popravljamo povprečno ceno, katera potem velja za določen artikel na vseh predprejemih.

Ko potrdimo se prikaže še preglednica po posameznih dokumentih, kjer pred potrditvijo lahko podatke preverimo in popravljamo povprečno ceno. Če tu popravimo določeno povprečno ceno, velja samo za konkretno postavko.

Po potrditvi na tej preglednici, pa se novi podatki zapišejo v promet – v predprejeme in če so ti predprejemi že knjiženi, se spremembe nato knjižijo še v prejeme. Po končanju se prikaže obvestilo o zaključku obdelave.

Natisni