Davčno potrjevanje – sprememba pri številčenju računov v Fakturiranju

Spoštovani,

Obveščamo vas, da se po spremembi razlage stališča do petega odstavka 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17) gotovinski in negotovinski računi lahko številčijo v istem zaporedju le ob pogoju, da se obe vrsti računov (gotovinski in negotovinski) davčno potrjujeta.
V primeru, da želi zavezanec v istem zaporedju kot gotovinske račune številčiti tudi negotovinske račune, mora ob izdaji v potrjevanje pošiljati tudi negotovinske račune. Če zavezanec negotovinskih računov ne želi potrjevati, jih mora izdajati v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja v katerem se številčijo gotovinski računi, ki se pošiljajo v davčno potrjevanje.

Povezava do celotnega obvestila v PDF obliki.

Natisni