Pregledi zaposlenih - Zaposleni po delovnih mestih

Za zaposlene se izpiše delovno mesto, ki je v podatkih zaposlenega vpisano na zavihku Plače-splošno ter datum in/ali odstotek razporeditve na to delovno mesto, če sta informaciji vneseni med podatki o delovnem mestu zaposlenega na zavihku Kariera in/ali v preglednici, ki se aktivira z gumbom Razporeditev po delovnih mestih.

Natisni