Zavihek 'Izkazi'

V tem zavihku nastavimo šifre izkazov, grupe podatkov in oblike poslovnih poročil, ki se pripravljajo iz izkazov. Za posamezno vrsto poročila (Bilanca stanja, Poslovni izid, Prihodki in odhodki, Prihodki, Odhodki, Stroški dela, Odpisi vrednosti in Denarna sredstva) lahko uredimo sledeče nastavitve:

 

·      Šifra izkaza – Če pustimo polje prazno, se to poročilo ne bo pripravljalo. Če želimo, da se bo to poročilo pripravilo vpišemo šifro izkaza pod katero imamo vpisane nastavitve v šifrantu izkazov.

·      Grupa podatkov – vpišemo grupo podatkov za izbrano šifro izkaza pod katero imamo vpisane nastavitve tega izkaza.

·      Način prikaza – lahko izbiramo med tremi različnimi nastavitvami:

Tabelarični – izkaz se bo izpisal v obliki tabele

Grafični – izkaz se bo izpisal v obliki grafa

Kombinirani – izkaz se bo izpisal v obliki tabele, ki ji sledi graf.

Natisni