Verzija 2019.03.001 z dne 15.2.2019

Artikli

  • Na preglednici artiklov dodan stolpec Šifra SN in Naziv SN. Za lažji pregled in kontrolo nad vpisanimi stroškovnimi nosilci. 

  • Dopolnitev forme za hitro iskanje artiklov s shranjevanjem pozicije in širine stolpcev.

Natisni