Začetni uvozi

Namenjeni so prenosu podatkov iz starejših programov SAOP v program OPZ. Uporabi jih lahko le za to usposobljena oseba in sicer samo enkrat, ob prehodu na program OPZ.

POZOR! Nepravilna izvedba začetnih uvozov lahko povzroči izgubo podatkov, zato pred tem obvezno izdelajte popoln arhiv podatkov. V primeru težav boste le tako lahko obnovili stanje skupnih šifrantov, ki so skupni vsem programom SAOP in stanje prometnih podatkov, kakršno je bilo pred začetnimi uvozi.

 

Začetni uvozi so razdeljeni v več skupin. Pomemben je vrstni red, po katerem jih izvedemo:

1. Začetni uvoz splošnih in kadrovskih šifrantov

2. Začetni uvoz strank

3. Začetni uvoz šifrantov plač

4. Začetni uvoz obračunov

5. Začetni uvoz obračunskih podatkov PPZ

 

Začetni uvozi imajo nekatere enake ali zelo podobne nastavitve:

Mapa podatkov ali Področje: vnesemo mapo, v kateri se nahajajo besedilne datoteke s podatki za uvoz (datoteke, ki ste jih predhodno izvozili iz programov OP ali ODW).

Konverzija iz: izberemo kodno tabelo, v kateri je deloval program OP ali ODW. Ta izbira med drugim vpliva na to, ali se bodo pravilno prenesli šumniki (š, Š, č, Č, ž, Ž)

Način uvoza: izberemo Dodajanje in popravljanje zapisov (obdrži obstoječe zapise v bazi, vendar jih posodobi glede na uvožene podatke), Samo dodajanje zapisov (obstoječih zapisov v bazi na spreminja, le dodaja nove) ali Prekrijemo obstoječe stanje (briše obstoječe zapise in uvozi nove podatke)

 

Ker te nastavitve veljajo za celotno skupino uvozov, je možno (še posebej v skupini Začetni uvoz splošnih in kadrovskih šifrantov), da nam ne bodo ustrezale (na primer, ko delamo začetne uvoze v sistem, kjer že delujejo drugi programi SAOP in so nekateri šifranti že izpolnjeni in v uporabi). V tem primeru se namesto določenega začetnega uvoza poslužujemo posamičnih standardnih uvozov, ki se nahajajo nad preglednicami šifrantov programa OPZ.

 

Začetni uvozi so za računalniški sistem zelo zahtevno opravilo, zato lahko trajajo dalj časa. Odvisno od količine podatkov, obračunskega obdobja, ki ga prenašamo in hitrosti računalniškega sistema lahko ti uvozi trajajo od nekaj minut do nekaj ur.

Natisni