Brisanje obračuna

Obdelava nam omogoča brisanje dokončnega obračuna amortizacije.

S klikom na zapis Brisanje obračuna se nam zbriše obračun za leto, ki je nastavljeno v nastavitvah na zavihku Splošne nastavitve in Povezave. Pred obdelavo se preveri letnico obračuna iz nastavitev in letnico obračuna iz Knjiženja. Če je ta letnica v nastavitvah višja od letnice obračuna, ki ga želimo odklepati, nas program na to opozori. V kolikor pa sta oba pogoja izpolnjena, program hitro konča izvajanje in nas tudi o tem obvesti.

 

Natisni