Verzija 2021.06.001 z dne 26.04.2021

 • Urejeno je zaključevanje obračuna ur:
  • Ko se izvede prenos v EP, se avtomatsko prenesejo vsi zapisi; nezaključeni zapisi se avtomatsko zaključijo in prenesejo.
  • Zaključijo se samo prikazani zapisi.
  • Ob zaključku obračuna ur ali ob zaključku obračuna in prenosu v EP se zabeleži datum ter kdo je zaključil. 
  • Ko obstaja datum zaključka ali ko obstajata datuma zaključka in datum prenosa v EP, je onemogočeno Dodajanje, Popravljanje in Brisanje zapisa.
  • Gumb "Odkleni vse prikazane" je onemogočen v primeru, ko imajo vsi zapisi v preglednici prikazanih zaposlenih zapisan datum prenosa v EP. Dostop do gumba ima Administrator. Onemogočeni sta tudi izbiri "Zaključi obračun ur zaposlenega" ter "Odkleni obračun ur zaposlenega" na posameznem zaposlenem. 
  • Gumb "Odkleni vse prikazane" je omogočen v primeru, ko v preglednici obstaja zapis, ki nima zapisanega datuma prenosa v EP. Prav tako pa je na tem zapisu omogočena izbira "Odkleni obračun ur zaposlenega".
 • V preglednici zaposlenih v registraciji časa se ob dvokliku na zaposlenem prikažejo podatki o dopustu in koriščenju ur, ki so še na razpolago.

Natisni