Zavihek Knjiženje v DK, PP in DOP

Na tem mestu določimo kako in kdaj naj se prejeti račun iz PRAC-a prenaša v DK ter zapisuje v PP. Zavihek je razdeljen na dve področji:

·      Knjiženje DK in

·      Zapisovanje v PP.

·  

 

·      Knjiženje v DK:

 

·      Knjiži se: določimo kaj se knjiži oz. prenaša iz prejetega računa v DK.

·      Knjiži se: prejeti račun se lahko v DK prenaša kadarkoli ali ko je temeljnica usklajena. Priporočamo, ko je temeljnica usklajena.

·      Obdobje iz datuma prejema računa – če je izbrana ta možnost program na zavihku Knjiženje predlaga obdobje iz izbranega datuma

·      Usklajeno številčenje dokumentov v DK in DDV

·      Obdobje za knjiženje predlagaj iz:

o  Datum dokumenta

o  Datum opravljene storitve

o  Datum davčnega obdobja – pri tej izbire se obdobje knjiženja predlaga iz datuma davčnega obdobja iz zavihka Davki

 

·      Kontroliraj usklajenost obdobja knjiženja in davčnega obdobja – če je izbrana ta možnost nam program preverja ali je davčno obdobje na zavihku davki enako predlaganemu obdobju na zavihku knjiženje. Če temu ni tako nas opozori vendar pusti nadaljevati.

·      Opis vknjižbe: izberamo med različnimi podatki, ki se lahko vpišejo v vpis vknjižbe: številka knjige + originalna št., Originalna št. + št. knjige, Nič se ne predlaga

 

·      Zapisovanje v PP:

·      Plačilni nalog se pripravi:

·      Kadarkoli – ni omejitev

·      Ko je račun likvidiran – dokler prejeti račun ni likvidiran, se zapis v PP ne prenese. V PP se zapisuje po aktiviranju gumba Zapis v PP.

·      Avtomatsko ob likvidaciji – ko je prejeti račun v celoti likvidiran, se avtomatsko zapiše v PP.

·      Zapisovanje v PP: okno plačilnega naloga se odpira ali se zapisuje neposredno v PP.

·      Znesek plačila:

·      Znesek računa – v znesek plačila se predlaga znesek računa

·      Potrjeni znesek – v primeru, da imamo več potrjenih zneskov se v znesek plačila predlaga vsota le-teh sicer v vsota določenega potrjenega zneska.

·      Sklic v breme: določimo kaj naj se predlaga v zgornjem delu sklica plačilnega naloga.

·      Zapisuj tudi negativne plačilne naloge.

·      Upoštevaj šifro plačnika – če je kljukica in imamo na stranki dobavitelja vnesenega drugega plačnika, potem bo pripravilo plačilni nalog za plačnika, sicer za dobavitelja.

Natisni