Tiskanje

  • Prevzem tiskamo tako, da najprej v preglednici izberemo gumb   - Tiskaj (Alt T). Ob aktiviranju se odpre nastavitveno okno za izpis:

   

V tem oknu izberemo nastavitve glede na katere se bodo izpisali ustrezni plani nabave.

Natisni