Postopoma do nivoja storitve za otroka

Okno Predvidene storitve – enote vsebuje preglednico z vsemi enotami šole, vrtca oziroma doma. Na dnu okna je gumb . Označimo eno enoto (npr. 1. enota – nova šola).

Po kliku na gumb Skupine… se odpre okno Predvidene storitve – skupine s preglednico skupin označene enote (v našem primeru spadajo v prvo skupino skupine 1. do 4. razred). Na dnu okna je gumb . Označimo eno skupino (v našem primeru 1. skupina – 1. razred).

Po kliku na gumb Otroci… se odpre okno Predvidene storitve – otroci s preglednico otrok označene skupine (v našem primeru spada v prvo skupino pet otrok). Na dnu okna je gumb . Označimo enega otroka (v našem primeru Bajc Niko).

Po kliku na gumb Storitve… se odpre okno Predvidene storitve: šifra in naziv izbranega otroka (v našem primeru  0000641 – Bajc Niko) s preglednico storitev označenega otroka. Zadnji stolpec preglednice kaže, ali je storitev predvidena  ali ne .

·      Na dnu okna sta dve polji: . S klikom na prvi gumb potrdimo vse storitve, s klikom na drugi gumb pa opustimo vse storitve (izbrani otrok je brez predvidenih storitev). Ta dva gumba delujeta na principu vse ali nič.

·      Predvidene storitve izbranega otroka lahko popravljamo tudi tako, da označimo storitev in nanjo dvakrat kliknemo oziroma pritisnemo tipko Enter. S tem smo spremenili oznako storitve: iz potrjene v nepotrjeno in obratno.

Za vsako predvideno storitev lahko vnesemo tudi Količino, ki se bo upoštevala pri pripravi obračuna s storitvami. V primeru, da količine ne izpolnimo (je prazno oz. 0), bo program pri pripravi obračuna upošteval predvideno količino iz Šifranti – Storitve – polje Predvidena količina.

Natisni