Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo v začetku novega poslovnega leta, ko istočasno knjižimo v preteklo in tekoče poslovno leto

V začetku novega poslovnega leta je za knjiženje v glavno knjigo potrebno odpreti obdobja in sicer obdobje 013 za Januar novega leta, 014 za Februar novega leta, … Pri odpiranju obdobij s statusom Knjiženje dovoljeno dovolimo knjiženje v tekoča obdobja 012, 013, . . . pri ostalih obdobjih (npr. 
januar februar »starega leta«) pa onemogočimo knjiženje, da ne bi pomotoma kaj poknjižili v obdobja preteklega leta.

Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo v začetku novega poslovnega leta, ko istočasno knjižimo v preteklo in tekoče poslovno leto

Natisni