Izvoz šifranta Standardni teksti - MSP

Podatke iz šifranta  Standardni teksti izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki o standardnih tekstih.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom MSPTeksti.txt.

Natisni