Verzija 2019.15.001 z dne 15.11.2019

  • odpravljena je napaka, do katere je prišlo pri vnosu drobnega inventarja v primeru, če v nastavitvah ni obstajala licenca za modul Knjiga prejetih računov

Natisni