Zagon programa

Ob zagonu programa se odpre glavno programsko okno. Ko izberemo posamezen meni, se desno prikažejo pripadajoči ukazi.

 

 

V imenu vsakega menija je podčrtana črka. Če pridržimo tipko Alt in hkrati pritisnemo tipko s podčrtano črko, se v desnem delu okna prikažejo ukazi izbranega menija. Ukaz poženemo s klikom ali s pritiskom na tipko Enter.

V primeru, ko je delodajalec zasebnik, ki ne zaposluje ljudi (in v Nastavitvah programa nima oznake  pri podatku Zaposluje delavce), se v meniju programa prikazujejo le tiste obdelave in šifranti, ki se uporabljajo le za zasebnika.

 

Natisni