Knjiga izdaje

Izpis je namenjen pregledu in izpisu dokumentov izdaje blaga.

Najprej se odpre okno Knjiga izdaje, kjer podamo podrobnosti za izpis.

 • Leto – vpišemo oziroma izberemo leto, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Tip prometa – preko spustnega menija izberemo samo določen tip prometa (gotovinska, negotovinska, inventure) ali pa izberem vse prodaje.
 • Vrsta prometa - vpišemo oziroma izberemo knjigo gotovinske ali negotovinske prodaje, za katero želimo podatke pregledovati. Lahko polje pustimo tudi prazno, to potem pomeni, da se izpisuje promet glede na prejšnjo nastavitev (tip prometa). Kateri promet izpisujemo je tako kombinacija izbora tipa prometa in vrste prometa.
 • Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Nabavne vrednosti iz MSP – obkljukamo, če imamo povezavo na MSP in želimo, da se za nabavne vrednosti prikažejo podatki iz ustreznih nabavnih cen iz Materialno skladiščnega poslovanja.
 • Prikaz kalkuliranih vrednosti – obkljukamo, če želimo, da se poleg ostalih podatkov prikaže tudi vrstica z izračunanimi vrednostmi iz ustreznih kalkulacij blaga.
 • Zbir po dnevih – obkljukamo, če želimo, da se prikažejo samo zbirni podatki dokumentov po dnevih.
 • Samo zbirni podatki – obkljukamo, če želimo, da se prikažejo samo skupni zbirni podatki.
 • Stranke od do – vpišemo, če želimo pregledovati samo za določene stranke.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne.

Natisni