O programu

Servisna dejavnost
Programska rešitev je namenjena sledenju in analizam servisov blaga. Servisni nalogi se pripravljajo hitro in preprosto. Lahko jih pripravljamo tudi avtomatsko glede na podatke naslednjih servisov. Poleg tega lahko vodimo tudi analize kaj se je s posamezno napravo dogajalo na servisih, kdaj ima naslednje servise,… Naprave imajo možnost uvoza preko čarovnika iz drugih oblik datotek.
Osnovne funkcije
•Priprava servisnih nalogov.
•Avtomatski prenos podatkov v Fakturiranje, kjer se pripravi račun za stranko.
•Avtomatski prenos materialov v Materialno skladiščno poslovanje, ter ločitev knjiženja materialov glede na to ali je servisirana naprava v garanciji ali ne.
•Vgrajena možnost analiziranja podatkov s pomočjo vrtilnih tabel.
•Spremljanje oz. analiziranje servisnih dokumentov.
•Spremljanje oz. analiziranje servisnih nalogov posamezne naprave.
•Spremljanje oz. analiziranje nalog, ki so bile izvedene na posamezni napravi.
•Spremljanje in zgodovina spreminjanja serijske številke posamezne naprave.
•Spremljanje in zgodovina podaljševanja garancije posamezni napravi.
•Sistem hranjenja kopij v elektronski obliki.
•Možnost oblikovanja večine izpisov.
Osnovne lastnosti in funkcionalnosti modula - podrobno
•Vodenje servisnih nalogov v eni ali več knjigah.
•Avtomatsko kreiranje servisnih nalogov glede na servisna obdobja v napravah.
•Možnost izstavljanja računov iz servisnih nalogov za naprave, ki niso v garanciji.
•Uporaba privzetih cenikov in nabavnih cenikov za storitve in porabljene materiale za posamezno knjigo servisa.
•Uporaba privzetih popustov za stranke.
•Kontrola ali ima stranka v pogodbi potne stroške ali ne. V primeru, da ima oproščene potne stroške, se taka storitev ne zaračuna.
•Možnost določanja materialom in storitvam na nalogu ali se določen material ali storitev obračunava ali ne.
•Možnost izračunavanja količine storitve po stanju števca, ki je vpisan na nalogu.
•Preprosta kontrola statusa servisnega naloga in statusa knjiženja materialov na posameznem nalogu.
•Ob vnosu šifre naprave, se predlagajo vsi potrebni podatki v glavi servisnega naloga.
•Vse predlagane podatke v glavi servisnega naloga (razen šifre naprave in uporabnika) je mogoče spremeniti.
•Možnost prilagajanja knjigovodskih podatkov s pomočjo knjižnih skupin.
•Spremljanje servisnih nalogov po naslednjih analitikah:
־ stroškovno mesto,
־ stroškovni nosilec,
־ referent,
־ analitika.
•Enostavno spreminjanje vrstnega reda vrstic računa.
•Možnost oblikovanja servisnih nalogov, odpremnic in zadolžitev za dobavitelje.
•Serijsko tiskanje servisnih nalogov in odpremnic.
•Samodejno shranjevanje izstavljenih servisnih nalogov in odpremnic v dokumentacijski prostor uporabnika naprave v interni obliki (qr3) ali Adobe Acrobat obliki (pdf).
•Pošiljanje servisnih nalog in odpremnic po e-pošti.
•Knjiženje porabljenih materialov v izdaje Materialno skladiščnega poslovanja glede na podatek ali je naprava v garanciji ali ne.
•Spremljanje oz. analiziranje nalog, ki so bile izvedene na posamezni napravi.
•Spremljanje in zgodovina spreminjanja serijske številke posamezne naprave.
•Spremljanje in zgodovina podaljševanja garancije posamezni napravi.~~Servisna dejavnost
Programska rešitev je namenjena sledenju in analizam servisov blaga. Servisni nalogi se pripravljajo hitro in preprosto. Lahko jih pripravljamo tudi avtomatsko glede na podatke naslednjih servisov. Poleg tega lahko vodimo tudi analize kaj se je s posamezno napravo dogajalo na servisih, kdaj ima naslednje servise,… Naprave imajo možnost uvoza preko čarovnika iz drugih oblik datotek.
Osnovne funkcije
•Priprava servisnih nalogov.
•Avtomatski prenos podatkov v Fakturiranje, kjer se pripravi račun za stranko.
•Avtomatski prenos materialov v Materialno skladiščno poslovanje, ter ločitev knjiženja materialov glede na to ali je servisirana naprava v garanciji ali ne.
•Vgrajena možnost analiziranja podatkov s pomočjo vrtilnih tabel.
•Spremljanje oz. analiziranje servisnih dokumentov.
•Spremljanje oz. analiziranje servisnih nalogov posamezne naprave.
•Spremljanje oz. analiziranje nalog, ki so bile izvedene na posamezni napravi.
•Spremljanje in zgodovina spreminjanja serijske številke posamezne naprave.
•Spremljanje in zgodovina podaljševanja garancije posamezni napravi.
•Sistem hranjenja kopij v elektronski obliki.
•Možnost oblikovanja večine izpisov.
Osnovne lastnosti in funkcionalnosti modula - podrobno
•Vodenje servisnih nalogov v eni ali več knjigah.
•Avtomatsko kreiranje servisnih nalogov glede na servisna obdobja v napravah.
•Možnost izstavljanja računov iz servisnih nalogov za naprave, ki niso v garanciji.
•Uporaba privzetih cenikov in nabavnih cenikov za storitve in porabljene materiale za posamezno knjigo servisa.
•Uporaba privzetih popustov za stranke.
•Kontrola ali ima stranka v pogodbi potne stroške ali ne. V primeru, da ima oproščene potne stroške, se taka storitev ne zaračuna.
•Možnost določanja materialom in storitvam na nalogu ali se določen material ali storitev obračunava ali ne.
•Možnost izračunavanja količine storitve po stanju števca, ki je vpisan na nalogu.
•Preprosta kontrola statusa servisnega naloga in statusa knjiženja materialov na posameznem nalogu.
•Ob vnosu šifre naprave, se predlagajo vsi potrebni podatki v glavi servisnega naloga.
•Vse predlagane podatke v glavi servisnega naloga (razen šifre naprave in uporabnika) je mogoče spremeniti.
•Možnost prilagajanja knjigovodskih podatkov s pomočjo knjižnih skupin.
•Spremljanje servisnih nalogov po naslednjih analitikah:
־ stroškovno mesto,
־ stroškovni nosilec,
־ referent,
־ analitika.
•Enostavno spreminjanje vrstnega reda vrstic računa.
•Možnost oblikovanja servisnih nalogov, odpremnic in zadolžitev za dobavitelje.
•Serijsko tiskanje servisnih nalogov in odpremnic.
•Samodejno shranjevanje izstavljenih servisnih nalogov in odpremnic v dokumentacijski prostor uporabnika naprave v interni obliki (qr3) ali Adobe Acrobat obliki (pdf).
•Pošiljanje servisnih nalog in odpremnic po e-pošti.
•Knjiženje porabljenih materialov v izdaje Materialno skladiščnega poslovanja glede na podatek ali je naprava v garanciji ali ne.
•Spremljanje oz. analiziranje nalog, ki so bile izvedene na posamezni napravi.
•Spremljanje in zgodovina spreminjanja serijske številke posamezne naprave.
•Spremljanje in zgodovina podaljševanja garancije posamezni napravi.

 

Natisni