Izpis za občino

Pripravimo izpis za občino. Za vsako občino se pripravi izpis (vsaka nova občina na novi strani) seznama otrok, katerim del oskrbe plačuje občina. Izpis lahko sami oblikujemo.

Natisni