Verzija 2018.02.003

Obračun plač zaposlenim

  • Izvoz v dvostavno knjigovodstvo
  • Omogočeno določanje kontov za knjiženje kreditov v temeljnici plačilnega prometa.
  • REK-1: Dodana pravila za polnjenje polja M08 (razlika do najnižje osnove)

Natisni