Preglednica 2. nivoja - Stanje zalog - konti

Preglednica 2. nivoja prikaza »skladišče/konto/artikel« se imenuje Stanje zalog – serije z datumom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico je prikazan izbrani artikel. Preglednica je enaka preglednici prikaza »skladišče/konto/artikel«.

Razvrščena je po šifri artikla. Prikazane so serije, ki imajo promet, ki ustreza nastavitvenim podatkom in izbrani šifri artikla iz prvega nivoja.

Pod preglednico je prikazana vsota stolpca »Količina« za prikazane podatke. Prikažejo se serije z vrednostjo stolpca »Količina« ni enaka 0.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni