Tiskanje odjave/prijave

S klikom na gumb Tiskanje na preglednici Odjave/prijave (Ctrl+P) se odpre okno za izbor podatkov.

·      Od – do datuma – omejimo obdobje, v katerem želimo izpis naročil.

·      Od – do enote – omejimo izpis enot. Program predlaga izpis od začetka do konca (prazna polja).

·      Od – do skupine – omejimo izpis skupin. Program predlaga izpis od začetka do konca (prazna polja).

·      Od – do šifre storitve – omejimo izpis storitev. Program predlaga izpis od začetka do konca (prazna polja).

·      Od – do šifre otroka – omejimo izpis otrok. Program predlaga izpis od začetka do konca (prazna polja).

·      Samo zbirni podatki – označimo, ko nas zanima le rekapitulacija po storitvah.

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste.

 

Po kliku na gumb Tiskaj se nam odpre okno z tremi že pripravljenimi QRD izpisi:

 

Prvi izpis, Odjave/Prijave je namenjen sumarnemu izpisu za izbrano časovno obdobje (Lahko tudi za en sam dan) in rekapitulaciji po storitvah:

Drugi izpis Odjave/prijave – koledar je namenjen koledarskemu izpisu po posameznih dnevih in vsoto po dnevih v okviru posamezne storitve in skupine. Npr. za časovno obdobje od 5.8.2004 do 20.8.2004 za skupino s šifro 0101, storitev s šifro 101:

Tretji izpis Odjave/prijave – razvoz izpiše namesto količine večje od nič zapiše oznako obroka, ki je vpisana v šifrantu storitev.

Četrti izpis Odjave/prijave obroki upošteva namesto storitve obrok, ki je vezan na prijavljeno/odjavljeno storitev.

Natisni