Statistika nabavnih cen

Izpis omogoča pregled najnižjih, najvišjih, povprečnih in zadnjih nabavnih cen v izbranem obdobju in tipu skladišča. Pri pripravi podatkov se upoštevajo le pravi prejemi na skladišča.

Najprej se odpre okno Statistika nabavnih cen, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča katerega promet želimo obdelati.

Škladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišča, za katera želimo prikazati podatke.

Datum – vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katero želimo prikazati podatke.

Artikel - vpišemo oziroma izberemo šifre artiklov, katerih podatke želimo prikazati.

Skupina artikla – vpišemo ali izberemo skupine artiklov, katerih podatke želimo prikazati.

Klasifikacija – vpišemo ali izberemo klasifikacijske šifre artiklov, katerih podatke želimo prikazati.

Črtna šifra – vpišemo ali izberemo črtne šifre artiklov, katerih podatke želimo prikazati.

Uredi po – izberemo po čem želimo imeti razvrščene prikazane podatke. Možni izbori so : po šifri artikla, po nazivu artikla, po klasifikaciji ali po črtni šifri.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Natisni