Verzija 2018.05.001

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje

​Ob knjiženju, ko je na kontu nastavitev, da ob knjiženju odpira knjigo DDV "izdani računi" - I-RAČ - se DDV vedno knjiži v dobro, razen ko je na kontu DDV nastavitev, da se vedno knjiži v breme.

Dnevne obdelave - Plačevanje
​Priprava plačil - v primeru priprave plačil iz sklica, se predlagajo konti za vse postavke

Šifranti - Šifranti DK - Konti

Na gumbu Popravljanje za več kontov dodana možnost popravljanja nastavizve Odpri datum prejema.

Izpisi in pregledi - Kartice- Kartica stranke

Urejeno izpisovanje ob uporabi nastavitve kartica na novo stran.

Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi

Urejeno prikazovanje podatkov v primeru, da pregledujemo izkaz po stroškovnih mestih.

Letne obdelave - Zapiranje razredov

​Urejeno zaokroževanju pri obdelavi zapiranja razredov.

 

 

Natisni