Obrazec PL

Če želimo, da se na obrazcu upoštevajo tudi materialni stroški, vnesemo oznako , sicer pustimo prazno  .

Če želimo izpis obrazca PL za javni sektor vnesemo oznako  pri podatku Obrazec za javni sektor.

 

Natisni