Verzija 2018.04.000

Sociala

Prošnje

Urejeno, da se prikazujejo le prošnje tipa doma v katerega smo prijavljenji.

Komisija

Na zavihka sprememba oskrbe in sobe je dodan stolpec v tabelo za izbris spremembe. Če izbrišemo spremembo, se v trenutno oskrbo/sobo vpiše ta oskrba/soba, ki smo je izbrisali, od datuma začetka spremembe. Brišemo lahko samo zadnjo spremembo, lahko pa gremo po vrsti brisat več sprememb. V tabeli lahko tudi spremenimo oskrbo/sobo, v tem primeru se to spremeni od datuma do datuma, ki je že vnesen, teh datumov se ne da spreminjat.

Zdravstvo

Poročila

Nega - Uporabniki po storitvah - odpravljena napaka, pri odpiranju poročila.

Zdravstvo - Dokumentacija zdravstvene nege - odpravljena napaka, ko je program zahteval vnos uporabniškega imena in gesla.

Delo

Skupni vnos storitev

Načrtovani posegi - sedaj dovoljen vnos večih načrtovanih posegov na isti datum, kraj, razlog. Program opozori, če je tak načrtovani poseg že vpisan in v kolikor kliknemo Da, se zapiše še en poseg, v primeru, da izberemo Ne, se poseg ne zapiše.

Fizioterapija

Na Poročila - Pregled - Pregled fizioterapije po uporabnikih je sedaj urejen prikaz 5 števil z 2 decimalnima številkama.

Obračun

Obračun

Sociala - Pošiljanje računov - odpravljena napaka pri tiskanju računov s trajnikov, ko se je prikazoval tekst pod napisom "Plačilo je izvedno s trajnim nalogom".

Načini plačila oskrbe

Odpravljena napaka, ko se je svojca, ki je bil označen kot plačnik izbrisalo in se je ta ponovno pokazal med plačniki.

Natisni