Poslovalnice

Šifrant Poslovalnice je preglednica, ki prikazuje vse poslovalnice, katere imamo odprte in v okviru katerih se potem izvaja prejemanje in izdajanje blaga, vodenje zaloge, … Poslovalnica je tako enota, v kateri se lahko odvija  celotno poslovanje neke trgovine. Število poslovalnic ni omejeno, v trgovinskem sistemu imamo lahko več poslovalnic, katere na določen avtomatiziran način poslujejo med seboj.

Številčenje dokumentov, otvoritve, zaloge ipd. se izvaja na nivoju poslovalnice, tako da je poslovalnica poleg leta prometa najvišji nivo za knjiženje dokumentov.

V primeru povezave z aplikacijo MSP imamo možnost določitve do dveh skladišč, na katerih bomo vodili zalogo artiklov, katerim se vodi zaloga, t.j. artiklov tipa B, D, E, I, K, M in P.

Natisni