Neposreden vnos – odjave/prijave

Neposreden vnos po otrocih uporabimo za popravek podatkov, tudi za dodajanje naročila storitve – obroka posamezniku. Po kliku na gumb za Neposreden vnos (tudi ta se aktivira šele po potrditvi izbire enot, skupin, posameznikov – polje pripravljeno je zapolnjeno) se odpre okno za Neposreden vnos.

·      Leto – vpišemo oziroma izberemo letnico.

·      Mesec – vpišemo oziroma izberemo mesec.

·      Od datuma - vpišemo oziroma poiščemo v koledarju datum, od katerega dalje se bo odpirala preglednica evidence obrokov.

·      Skupina – vpišemo šifro skupine, če želimo vnašati/spreminjati podatke za celo skupino. Preko gumba  je mogoče izbrati za prikaz neposrednega vnosa več skupin.

·      Vzg.skupina/oddelek - vpišemo šifro vzg.skupine, če želimo vnašati/spreminjati podatke za celo vzg.skupino

·      Otrok – vpišemo šifro otroka oziroma otroka poiščemo v šifrantu Otroci, če želimo vnašati spremembe na nivoju otroka.

·      Šifra storitve – šifro storitve vpišemo ali izberemo v šifrantu le takrat, ko želimo naročila obrokov vezati na določeno storitev. Če želite npr. na enem otroku vnesti odjavo na določen dan za vse prijavljene obroke, potem šifre storitve ne vnašamo. Preko gumba  je mogoče izbrati za prikaz neposrednega vnosa več storitev.

·      Šifra obroka – polje je aktivno samo, če je OST Nastavitve – zavihek Povezave – polje Evidenca sprememb obkljukano ali če uporabljate kodo programa Zasedenost doma. Izpolnite ga takrat, ko želite prikicati npr. kombinacijo storitve in samo določenega obroka – npr. na storitev oskrbe so vezani obroki zajtrk, kosilo, večerja, urediti pa želite samo kosilo. V tem primeru v polje Šifra storitve vpišete Oskrba in v polje Šifra obroka vpišete Kosilo.

 

Odpre se okno, v katerem lahko popravljamo količino za vsak dan posebej. Če po popravkih kliknemo gumb Potrdi, se popravki shranijo, če Opusti se opustijo.

Natisni