Popusti - stranke

Šifrant Popusti – stranke (Alt P) je preglednica, ki prikazuje podatke o popustu vezanem na gručo artiklov, gručo strank, datum in količino.Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta popusti - stranke, so natančneje prikazani v Šifrantu Artiklov.

Natisni