Glavni menu

Ob zagonu programa OST se najprej odpre glavno programsko okno. To je torej izhodišče, saj omogoča sprehajanje po vseh sklopih programa. Za začetek si oglejmo kratek opis menijev in ukazov, ki so razporejeni v njih.

·      Obračun (Alt+B),

·      Šifranti (Alt+F),

·      Evidentiranje obrokov (Alt+E),

·      Evidenca šolanja (Alt+V),

·      Dom,

·      Pripomočki (Alt+M),

·      Nastavitve programa (Alt + P)

·      Poročila,

·      Zapri (Alt+Z).

 

Po prvem aktiviranju program preveri, ali je v Nastavitvah vnesen podatek Številka uporabnika. Če podatek ni izpolnjen, se avtomatično odpre okno za vnos nastavitvenih podatkov.

Priporočamo, da najprej izpolnite Nastavitve programa, nato pa še šifrante Skupine/razredi, Stranke – učenci, Storitve, Doplačniki za učence in Predvidene storitve. V primeru obračuna v vrtcih se uredi še šifrante Občine doplačniki, Programi, Plačilni razredi in Starostna obdobja.

Natisni