Verzija 2019.04.001 z dne 8.3.2019

  • Na preglednici računov in predračunov ob vpisu šifre dobavitelja prikaže račune / predračune, ki vsebujejo artikle vnesenega dobavitelja.
  • Odpravljena je težava, ko je v določenih primerih pri uporabi skupnega šifranta strank na različnih uporabnikih fakturiranja shranjevalo kopije računa kot različice istega dokumenta v eRegistratorju
  • Zaradi zakonskih sprememb vezanih na davčno potrjevanje računov in zahtevi po istem zaporednem številčenju (veza vprašanje 315 pogosta vprašanja in odgovori) spremenjeno:
    • ​Obstoječe knjige računov "Ob gotovinski prodaji" se spremenijo v "Da".
    • Obstoječi računi "Ob gotovinski prodaji" se spremenijo v "Da".

    • Za ne izstavljene račune ki imajo ZOI in DPR zaporedje se pojavlja opozorilo, da se izstavijo oz. davčno potrdijo.

Natisni