Strošek izplačevalca

Na vnosnem oknu izplačila za pogodbeno stranko se na dnu pojavi gumb Strošek izplačevalca . Gumb se pojavi samo v primiru ko imamo samo en zapis na zavihku Izplačila. S pomočjo tega gumba lahko določimo strošek na enoto, ki ga bo imel izplačevalec. Okno vsebuje naslednje podatke:

Strošek izplačevalca na enoto – vnesemo poljubni znesek, ki bremeni izplačevalca na enoto.

Strošek izplačevalca – program prikaže skupni strošek izplačevalca.

Dajatve na bruto – program prikaže odstotek dajatve iz šifranta dajatev.

Dajatev na bruto – program prikaže vrednost dajatve na buto glede na odstotek dajatve na bruto v šifrantu dajatev na bruto.

Bruto cena na enoto – program prikaže bruto cena na enoto.

Bruto znesek – program prikaže skupni bruto znesek.

 

Natisni