Zavihek Premije

Zavihek Premije vsebuje preglednico premij zaposlenega, ki smo jih pripravili za dohodnino. Sem so se prepisali podatki, če smo uporabili gumb Priprava podatkov.

Podatke vnašamo s klikom na gumb Vnesi zapis   (ali tipka Insert):

Datum plačila premije - vpišemo datum, ko je bila plačana premija.

Premija - vpišemo znesek premije na tolar natančno, brez stotinov. Pri tem stotine odrežemo in ne zaokrožujemo.

Prispevki ZPIZ - vpišemo znesek prispevkov za ZPIZ, izplačanih v obdobju, ki ustreza obdobju zneska premije. Vpisujemo na tolar natančno, brez stotinov. Pri tem ne zaokrožujemo, temveč stotine odrežemo.

Natisni