Verzija 2020.05.005

RIP

  • Odpravljena napaka pri zapisovanju števila vrstic v RIP dobavnici.

Plačilni promet

  • odpravljena je napaka zapisa tujega IBAN računa. Omogočena je izvedba plačila v tujino.

Natisni