Zavihek kooperacija

Na zavihku Kooperacija vnašamo nastavitve pomembne pri spremljanju tehnološke kooperacije. Nastavitve so pomembne samo ob uporabi te funkcije programa.

  • Pokalkulacija iz prejema kooperacije – v kolikor je ta nastavitev vklopljena, se podatki za pokalkulacijo delovnih nalogov za kooperantske operacije ne zbirajo iz delovnega naloga temveč iz prejema iz kooperacije (in razdelilnika stroškov).
  • Prenos kooperanta iz izdaje na DN - v kolikor je ta opcija vklopljena, potem se kooperant iz glave izdajnice prenese na operacijo delovnega naloga nma katerega se nanša izdajnica.
  • Prenos cen prejem kooperacija – DN – vklop te funkcije omogoča prenos cen iz prejema tehnološke kooperacije na operacije delovnih nalogov, če funkcija ni vklopljena, se cene iz prejema kooperacije na operacije delovnih nalogov ne prenašajo. Nastavitev nima vpliva na prenos cen iz izdaj v kooperacijo (te se v vsakem primeru prenašajo na operacije delovnih nalogov).
  • Cenovno področje – možnost vnosa šifre splošnega cenika za kooperantske tehnološke operacije.
  • Mnogokratnik količine kooperacije – izbor sistema kontrole nad količino izdaje ali prejema kooperacije (N – brez opozarjanja, O – opozorilo, B – blokada). V primeru opozorila (oziroma blokade) sistem kontrolira količino prejema in/ali izdaje  ali ustreza celemu številu izdelka delovnega naloga.
  • Kontrola količine prejema – izbor sistema kontrole nad količino prejema iz kooperacije glede na izdano količino (N – ni kontrole, O – opozorilo, B – blokada). V primeru opozorila ali blokade se preverja ali je skupna količina prejema večja od količine izdaje.

Natisni