Verzija 2020.05.001 z dne 10.4.2020

 • Knjiga DDV:
  • Prenovljeni izpisi knjig prejetih in izdanih računov.
 • Knjiženje obračuna:
  • Prenovljen izgled temeljnice.
  • Ime dokumenta knjiženja sedaj vključuje v tudi obdobje.
  • Dodana možnost izvedbe knjiženja obračuna preko obračunskih kontov.
  • Dodana možnost knjiženja DDV-ja na konte kupcev / dobaviteljev.
  • Dodana možnost zapiranja po strankah, stroškovnih mestih (SM) in stroškovnih nosilcih (SN)
  • Dodana možnost izvoza temeljnice v Excel datoteko
  • Dodana možnost izvoza seznama računov za knjiženje v Excel datoteko.
 • Skladiščenje na odpoklic:
  • Manjši poravki na OLAP analizi.

Natisni