Verzija 2020.05.006

Obračun plač zaposlenim

  • Obrazci REK
    • Urejena priprava obrazcev REK-1 za vrste dohodkov 1002 in 1004​
    • Omogočena oddaja REK-1 obrazca z oznako dokumenta "R"

Davek na dodano vrednost - N

  • Urejena težava na filtru Izbor računov.
  • Urejena težava pri uvozu datoteke DDV.W-1

Natisni