Preglednica opominov

Pripravljeni opomini so prikazani v preglednici.

V zgornjem delu preglednice imamo na izbiro katere opomine želimo imeti na razpolago v razpredelnici. Izbiramo lahko med:

  - prvi opomin

 - drugi opomin

 - tretji opomin

Lahko imamo označene vse tri stopnje opominjanja, kar pomeni, da v preglednici vidimo vse pripravljene opomine. Stopnje opominov se med seboj razlikujejo po barvah, ki smo jih določili v nastavitvah opominjanja, sicer pa imamo stopnjo opomina zapisano tudi v vrstici posameznega opomina.

V primeru da imamo označeno poleg vseh treh opominov tudi polje Tožba, nam bo program prikazal le opomine ki so bili opomini pred tožbo (te smo predhodno v nastavitvah opominjanja nastavili).

S klikom na ikono , pridemo do predogleda izpisa opomina katerega imamo označenega (na katerem smo postavljeni) v preglednici opominov.

Gumb Izvoz nam omogoča Knjiženjem stroškov opomina in Preknjiževanje  toženih terjatev ter E-pošiljanje opominov.

 

 

Vrstice zapisane z rdečo barvo nam povejo da ta opomin je že bil izstavljen, opomini črne barve so pa pripravljeni opomini, ki še niso bili izstavljeni. Pripravljene opomine lahko s kljukico v polje Briši označimo, ter jih z Gumbom Briši izbrane izbrišemo iz razpredelnice opominov.

Opomine lahko brišemo tudi posamezno s klikom na ikono  briši zapis. Brisal se nam bo izbrani opomin (opomin na katerem smo postavljeni) pod pogojem da ni še izstavljen, se pravi je črne barve.

 

Gumb Podrobno nam omogoča pregled vseh postavk v izbranem opominu. S klikom na Priprava se nam odpre nova preglednica, ki ima v glavi podatke o opominu, v vrsticah pa prikazane postavke, ki so opominjane (slika spodaj).

 

 - Obvestilo stranki o opominjanih terjatvah.

Natisni