Verzija 2020.13.001 z dne 25.09.2020

 • Nova funkcionalnost za brisanje plačilnih nalogov
  • brisanje plačilnih nalogov je združeno v enovito obdelavo – gumb Brisanje nalogov,
  • nova preglednica Plačilni nalogi – brisanje omogoča brisanje neoznačenih (pripravljenih), poslanih ali plačanih nalogov,
  • izbor nalogov za brisanje uredimo preko nastavitev nad preglednico,
  • v novem brisanju varnostni sistem in pooblastila ostajajo ista.

 

 • Priprava datotek za banko
  • Banka ni več obvezen podatek, prikazuje se opis banke in številka TRR v IBAN obliki. Če ima nalogodajalec le eno banko, se ta predlaga ob vstopu.
  • Nastavitev za zamenjavo banke je urejena preko novega gumba 'Izbira bank'. Gumb je aktiven, ko je 'Zamenjava računa' potrjena. Banka je v primeru zamenjave računa obvezen vnos. Odpre se nabor vseh nalogodajalčevih bank za izbiro. Sledi zamenjava TRR na označenih nalogih enako kot do sedaj.
  • Če je Banka v nastavitvah izbrana, program pripravi datoteko le za izbrano banko.
  • V kolikor Banka ni izbrana, program samodejno pripravi toliko datotek, kolikor je različnih bank nalogodajalca v označenih nalogih za plačilo.
  • Datoteke so poimenovane na način:

BANKA_SEPA_VrstaNaloga_DenarnaEnota_ŠtevilkaPaketa

npr. NKBM_SEPA_Nalog_EUR_20200915003

 • Izračun zneska v domači DE v preglednici plačilni nalogi se izvaja le za označene in neoznačene plačilne naloge, ki niso v domači DE. V kolikor taki nalogi obstajajo in vrsta tečajnice ni določena, program javi obvestilo, da je za preračun potreben vnos tečaja.
 • Na formi Plačilni nalog so umaknjena polja, ki niso več v veljavi, prav tako je posodobljen prikaz in iskanje TRR-jev.

Natisni