Dodajanje novih skupin provizij

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Skupina prodajnih provizij, kjer vpisujemo podatke.

Šifra – vpišemo šifro za vneseni podatek o skupini.

Naziv – vpišemo naziv nove skupine.

Natisni