Tiskanje pri odobritvi dopustov

Z ikono za tiskanje nad preglednico je glede na nastavitev "Dokončno potrjevanje dopustov" na voljo eden ali dva izpisa :

Če je omenjena nastavitev aktivna, je na voljo samo poročilo – "Odobreni termini za dopust", sicer pa dva :

·      samo poročilo – "Odobreni termini za dopust" in

·      obrazec – "Potrdilo o odobritvi koriščenja letnega dopusta"

 

Poročilo – "Odobreni termini za dopust"

Izpiše seznam odobrenih terminov za dopust glede na nastavitvene podatke :

 

Dopust od – do – mejni datumi obdobja, za katero naj se izpiše poročilo glede na datume začetka in konca dopusta

Šifra zaposlenega od – do – nabor zaposlenih, za katere naj se obrazci tiskajo

Šifra operaterja / vodje od – do – nabor vodij / operaterjev, za katere naj se obrazci tiskajo

Šifra SM od – do – nabor SM, za katere naj se obrazci tiskajo

Razvrščanje – po šifri ali priimku in imenu

Opis izpisa – poljubno

 

 

Obrazec – "Potrdilo o odobritvi koriščenja letnega dopusta"

Za izpis tega obrazca sta na razpolago dva načina :

Predogled in tiskanje

Serijsko tiskanje (shranjevanje dokumentov)

 

Sam obrazec je vedno enak, izdelan je kot vzorec QRD, kar omogoča prilagajanje obrazcev potrebam uporabnika.

Razlika je v delovanju programa glede na izbrani način.

Pri prvem je omogočen predogled dokumentov na ekranu, pri drugem pa poleg tiskanja kopije dokumentov shranjuje v mape z dokumenti zaposlenih. Drugi način tiskanja je omogočen samo, kadar je v nastavitvah izbrano shranjevanje dokumentov.

 

Kadar je v nastavitvah izbrano tudi obveščanje zaposlenih, prejmejo zaposleni, ob potrditvi termina dopusta po e-pošti kopijo obrazca.

Vzorec obrazca izgleda tako :

Natisni