Ali je iCenter prilagojen novi zakonodaji in kaj omogoča?

Da, vsi moduli SAOP iCentra so prilagojeni novi zakonodaji. SAOP iCenter vam omogoča izstavljanje računov na naslednje načine:

  • Tiskanje računov
  • Pošiljanje pdf po elektronski pošti
  • Pošiljanje e-računov po elektronski pošti
  • Izdaja e-računov na banko oziroma UJP.

V programskih modulih Fakturiranje in Obračun storitev, se računi avtomatsko izstavijo na različne, izbrane načine. Istočasno se izdani računi avtomatsko shranijo v dokumentni sistem iCenter eRegistrator, kjer lahko račune hranimo, podpisujemo, pooblaščene osebe pa lahko dokumente pregledujejo…
 
Elektronski računi, tako izdani in prejeti so elektronski dokumenti. Le te pa je potrebno na določen način razvrščati, hraniti in obdelovati. Vsa organizacija glede elektronske dokumentacije temelji na SAOP eRegistratorju. Poglavitne funkcionalnosti eRegistratorja:

  • Vsak dokument lahko razvrstimo na svoje mesto (določimo klasifikacijski znak na podlagi klasifikacijskega načrta, način in rok hrambe)
  • Za vsako vrsto dokumentov določimo varnost (določimo pooblaščene osebe za delo z dokumentom ter določimo pristojnosti teh oseb za obdelavo dokumentov)
  • Podpisovanje dokumentov (likvidacija prejetih računov)
  • Revizijska sled in verzije dokumentov (v eRegistrator se avtomatsko vodi sled, iz katere je razvidno kdo in kaj je počel z določenim dokumentom)
  • Povezava z zunanjimi arhivi za dolgoročno hrambo
  • Izločevanje dokumentov po roku hrambe

Več o eRegistratorju...

Natisni