Knjiženje računa na več obrokov in knjiženje razmejitev

Z novo verzijo iCentra 6.23 je v modulu Knjiga prejetih računov (PRAC) možnost vnosa računa, s plačili na več obrokov. Nadgradnja je nastala zaradi potrebe po knjiženju prejetih računov na več obrokov in potrebe po pravilni pripravi podatkov za plan prilivov in odlivov v določenem časovnem obdobju.

 Obroki in razmejitve

Natisni